Svarbi žinia iš ES Lietuvos žemdirbiams, nukentėjusiems nuo liūčių. Tikėkimės finansinė pagalba (17 mln. € Lietuvai) bus patvirtinta ir tikrai pasieks nukentėjusius – skirta liūčių pažeistų melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimui, melioracijos infrastruktūros statinių atstatymui (tiltų, pylimų, tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių rekonstravimui), pažeistų drenažo sistemų rekonstravimui.